مدیریت طرح (MC)

مدیر طرح یا عامل چهارم سازمانی است که شما را از ریسک ورود به فعالیت عمرانی که آمادگی آن را ندارید مصون نگاه می دارد. شرکت مهندسی ابرگان آمادگی آن را دارد تا به عنوان یک مجموعه تخصصی به نیابت از شما ذهنیت شما از پروژه را به عینیت بدل کند. مدیر طرح به عنوان بازوی مدیریتی مشتری کلیه خدمات هماهنگی و کنترل و برنامه ریزی برای طراحان، تامین کنندگان و پیمانکاران پروژه را عهده دار خواهد شد. طیف خدماتی که مدیر طرح بسته به نیاز کارفرما قادر به ارائه آن است بسیار متنوع و وسیع بوده و با توجه به شرایط و مصالح کارفرما در طی جلسات هماهنگی روشن می‌شود.

خدمات قابل ارائه توسط شرکت ابرگان در چارچوب مدیریت طرح شامل (و نه محدود به) موارد زیر است:

 • خدمات مديريت، هماهنگی و مشاوره
 • تعيين خط مشی های اجرايی پروژه و رويه‌ها
 • برنامه ريزی، تهيه برنامه‌های زمان بندی، كنترل پيشرفت عمليات و گزارش دهي به كارفرما
 • هماهنگی عمليات اجرايی و نظارت بر ساخت
 • كنترل و هماهنگی در مورد حمل و نقل و تحويل مواد و مصالح.
 • كنترل مواد و مصالح و تجهيزات
 • بازرسی ميدانی، تست و راه اندازی
 • خدمات دوره بهره برداری
 • برآورد و كنترل هزينه
 • تهيه اسناد و مدارك
 • كنترل كيفيت و تضمين كيفيت
 • نظارت بر امر استخدام و آموزش پرسنل بهره برداری
شرکت مهندسی ابرگان سپنتا مدیریت طرح

دید ما

مدیر طرح، پذیرای مسئولیت‌ها و ریسک‌هایی است که مشتری از آنها مطلع نیست.