توضیحات پروژه

محل پروژه: گرگان بلوار ناهارخوران

زمان:  دی ۱۳۹۴- فروردین ۱۳۹۸

ساخت و اجرا:

   تاسیسات برقی:

  • اجرای سیستم روشنایی و برق رسانی
  • اجرای پست های اصلی و فرعی
  • نصب و راه اندازی تابلوهای برق طبقات
  • سیستم های اعلام و اطفاء حریق
  • اجرای سیستم دوربین های مدار بسته و اکسس کنترل
  • اجرای سیستم برق موتورخانه مرکزی